Betonggrus 0-8 mm

Ett grusmaterial avsett att blanda med singel och cement till betong. Kan också användas som sättgrus till plattor och gatsten.