Betonggrus 0-8 mm

Ett grusmaterial avsett att blanda med singel och cement till betong. Kan också användas som sättgrus till plattor och gatsten.

Väggrus 0-16 mm

Avsett att spridas på grusvägar och parkeringsplatser som slitlager på ytan. Lämplig bäddtjocklek 5 – 10 cm.

Bärlager 0-32 mm

Krossat naturgrus avsett att användas till uppbyggnad av vägar och planer. Lämplig bäddtjocklek 5 – 10 cm.

Makadam 4-8 mm

Krossat material där större delen av kornen ligger mellan 4 till 8 mm. Används som överyta på trädgårds- och parkgångar, samt halkbekämpning. Lämplig bäddtjocklek 2 – 4 cm.

Makadam 8-16 mm

Krossat material där större delen av kornen ligger mellan 8 till 16 mm. Används till bland annat dräneringslager vid hus och anläggningsbyggen, samt överyta på garageplaner etc.

Makadam 16-32 mm

Krossat material där större delen av kornen ligger mellan 16 till 32 mm. Används som dräneringslager vid hus och anläggningsbyggen.