Makadam 4-8 mm

Krossat material där större delen av kornen ligger mellan 4 till 8 mm. Används som överyta på trädgårds- och parkgångar, samt halkbekämpning. Lämplig bäddtjocklek 2 – 4 cm.